Am avut onoarea de a fi invitat la Conferința anuală a Rețelei slujirii Persoanelor cu dizabilități din Transilvania, care a avut loc în data de 18 octombrie 2014, în Biserica Penticostală din localitatea Bogata, judetul Cluj.
Invitația mi-a fost făcută de către Conducerea Asociației Caritatea Umanitar Internațională, Cluj-Napoca, prin președintele acesteia,domnul Măluțan Iosif Matei.
A fost o zi frumoasă afară, dar mai ales înăuntru. Gazdele au fost, cum se spune, ”la înălțime” din toate punctele de vedere: organizare, logistică și mai ales primirea caldă și nediscriminatorie față de toți cei prezenți. Mulțumim gazdelor!
Motto-ul conferinței a fost Cuvântul lui Dumnezeu din cartea lui Iov, capitolul 22, versetul 21.
“Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace și te vei bucura astfel iarăși de fericire!”
Au luat cuvântul un număr mare de participanți, atât persoane cu dizabilități cât și aparținătorii acestora sau alte persoane implicate în slujirea persoanelor cu nevoi speciale, atât pe latura socială cât și pe latura spirituală.
Atmosfera de acolo semăna cu cea descrisă în Cuvântul lui Dumnezeu, în Epistola catre Filipeni, capitolul 2, versetele 1-4.
“ Deci, dacă este vreo îndemânare în Hristos, dacă este vreo mângăiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slava deșartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora.”
Nu au constituit impedimente “barierele confesionale”, împlinindu-se astfel cuvintele Domnului din Epistola către Filipeni, capitolul 3, versetul 16:
“Dar, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel.”
În providența Sa, Domnul Dumnezeu ne-a însoțit cu Harul Său, ne-a dat lumină din Cuvântul Său și ne-a călăuzit prin Duhul Său cel Sfant, dându-ne câteva directive prin mesaje profetice.
Concluzia conferinței a fost: “Să nu obosim în facerea binelui, ci să ne purtăm sarcinile unii altora și vom împlinii astfel Legea lui Hristos” (Galateni 6:2). Să perseverăm, să mergem înainte “fără să ne lăsăm înspăimântați de potrivnici”.
“Doamne ajută! Doamne dă izbândă!”
Am văzut la Bogata oameni care și-au depășit condiția. Am văzut oameni fericiți, chiar dacă sufereau. Slavă Domnului!
Ne-am îmbogățit la Bogata! Multumim Bogatanilor!

Cu aleasă prețuire,
Pastor Ile Traian, Petroșani