Viziune

Scopul principal al asociației Caritatea este de a ajuta persoanele nevoiașe, în special cele cu dizabilități, oferind ajutor material, social și spiritual.

Factorul motivator este încredințarea că persoanele nevoiașe și oamenii cu dizabilități sunt la fel ca noi. Nevoile și handicapurile, indiferent dacă sunt de moment sau de durată, nu trebuie să constituie piedici în colaborarea cu ei, ci dimpotrivă, să ne determine să venim în ajutorul și sprijinul lor, slujindu-i cu dragoste. Angajații și voluntarii asociației sunt oameni gata de jertfă pentru semenii lor, alegând să își dovedească prin fapte dragostea de oameni și ascultarea de Dumnezeu.
Astfel, asociația Caritatea trăiește și crește de la o zi la alta, de la un an la altul. În toate domeniile de activitate se vede și se simte prezența și puterea Aceluia care de la început a prevestit, a creat condițiile înființării și dezvoltării, a pregătit și a învrednicit slujitori pentru misiune. El a ales oameni gata de jertfă de pe toate meridianele pământului și i-a unit sub autoritatea Sa divină.

Scurtă prezentare video: