Dumnezeu are nevoie de noi !

Dar noi avem nevoie de El?

Dacă Dumnezeu a planificat stelele, florile și viața păsărilor, cred că El are un plan pentru tine și pentru mine. Ioan 17:4 scrie “Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac”. El nu vorbea despre sfârșitul vieții Sale. El vorbea despre sfârșitul unei lucrări speciale pentru care El a venit pe pămțnt s-o realizeze. Da, El a desăvârșit acest plan. Viața lui Isus a fost trăită conform acestui plan. Pas cu pas, El a urmat indicațiile Tatălui pentru viața Sa. Care a fost secretul acestei vieți unice?

Nu pentru că El era divin, căci trebuie să ne reamintim că El S-a golit pe Sine Însuși. Puterea Lui de a birui ispita, de a face minuni și înțelepciunea pentru a trăi o astfel de viață cum El a trăit-o, El le-a primit de la Tatăl. El a avut aceleași ispite ale vieții pe care și noi le avem. El S-a supus voiei lui Dumnezeu și acesta este secretul vieții desavârșite pe care El a trăit-o. “Căci M-am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.” Ioan 6:38. În fiecare pas al existenței sale pământești, El recunoștea planul și călăuzirea lui Dumnezeu. Printr-o supunere deplină față de voia Tatălui Său, El a facut ca planul lui Dumnezeu pentru viața Sa să devină o realitate. “Cît este ziua, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.” Ioan 9:4. “Fiul nu poate face nimic de la Sine.”Ioan 5:19. “Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi. Ioan 5:30. “Nu fac nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc după cum M-a învățat Tatăl Meu… Pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut.” Ioan 8:28-29. Putem observa câtă supunere câtă dorință a Fiului de a umbla în voia Tatălui ?

Prietenă, iată secretul vieții Sale și a părtășiei Sale cu Dumnezeu. Iată secretul păcii și puterii Sale. Viața lui Isus a fost după planul lui Dumnezeu și Isus a împlinit planul acesta. După cum Dumnezeu a avut un plan pentru Isus, tot la fel El are un plan pentru viața ta și a mea. Acesta trebuie să fie gândul provocator și un adevăr măreț. Noi nu suntem aici printr-un accident. Noi avem
o misiune pe care Dumnezeu a ales-o pentru noi. Fiecare avem o lucrare specifică de facut. Nimeni altul nu poate face această lucrare. “Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.” Ioan 20:21. Oare unde ne trimite El pe noi ?

Cred din suflet că ne dorim să îl urmăm pe HRISTOS cum l-au urmat femeile din Luca 8:1-3 “Curând după aceea, Isus umbla din cetate în cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu. Cei doisprezece erau cu El: şi mai erau şi nişte femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele şi de boli; Maria, zisă Magdalena,… şi multe altele care-L ajutau cu ce aveau”. De ce il ajutau ele pe Isus credeți că nu se descurca fără ajutorul lor? Sigur s-ar fi descurcat. Dar dacă atunci era nevoie de ajutorul femeilor cred că şi azi Domnul doreşte să venim înaintea Lui cu ajutorul nostru care trebuie un ajutor potrivit să stăruim în rugăciuni, să studiem Cuvântul Domnului ca să putem da mai departe această pâine adevărată celor flămânzi, să facem bine semenilor dar mai presus de toate dorim să fim temătoare de Dumnezeu. Apoi în frică de Domnul “Tot ce gasește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta!” Eclesiastul 9:10. Unii par să creadă că lucrarea dată lor de Dumnezeu este să stea deoparte și să critice pe cei ce lucrează, dar ei fac o mare greșeală. Dumnezeu nu a planificat aceasta pentru noi. Aceasta este lucrarea diavolului. Diavolul este pârâșul fraților noștrii nu noi.  Apocalipsa 12:10. Ce tragedie când cei care ar trebui să fie sfinți ai lui Dumnezeu fac lucrarea murdară a diavolului. Într-o oarecare măsură, propriile tale talente te vor călăuzi în lucrarea vieții tale. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare să facem ceea ce putem pentru soț, copil, vecină … Nu va exista limită pentru lucrarea lui, pentru posibilitățile sale.

Trebuie să lucrăm unde e nevoie. Ochii noștri trebuie să fie unși și vor fi, daca suntem serioase și hotărâte să vedem un loc unde e nevoie de noi. Dacă vom ține conștiința deschisă și vom trăi aproape de Stăpânul nostru, vom auzi susurul blând al glasului Său. Isus spunea: “Oile Mele ascultă glasul Meu.” Ioan 10:27. Ascult eu glasul Domnului când îmi spune să fac un bine pentru nora sau cumnata mea cu care m-am certat. Voi auzi glasul Lui, dar dacă nu iau seama odată, de 2 ori, s-ar putea ca a treia oară să nu-l mai aud chiar daca ni s-a promis că prezența Sa va fi totdeauna cu noi. Dar, noi suntem cu Domnul? El ne spune asa de minunat “Eu sunt cu voi toate zilele.” Matei 28:20. “Caci eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și-ți zic: “Nu te teme de nimic, Eu îți vin în ajutor.” Isaia 41:13. O, atingerea mâinii Sale, cat e de minunată și însuflețitoare!

Orice lucrare adevărată începe prin contactul personal cu Isus. Nimeni nu-L poate cunoaște personal fără a simți căldura contagioasă a Duhului Său Sfânt pentru alții. Există o aromă minunată, o căldură plăcută în lucrarea care se dezvoltă și crește datorită faptului că suntem în prezența Lui. Atunci putem răbda ocările, putem ajuta, putem dărui și celui care nu merită după cum vedem noi defectele lui,  dar mai ales putem iubi și pe cel ce nu este vrednic de iubit. La final vedem că noi avem mare nevoie să ajutăm pe cei care au nevoie de ajutorul nostru după cum tot noi avem mai mare nevoie să iertăm pe cei care ne-au greșit. De ce? Pentru că numai atunci inima noastră se face mai bună și numai atunci vom fi și noi iertate și vindecarea noastră va veni. Dacă Domnul este cu mine în toate zilele ce fac eu cu Domnul?

Am luat această hotărâre și eu să umblu cu El? Sau de atâtea ori îl pun deoparte?

O Doamne te rog ajută-ne să umblăm în planul și în voia Ta !

Ioana Toșa