„Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii!” Matei 9:37,38. Pregătirea, echiparea și trimiterea slujitorilor în lucrare: Matei 10:1-13

Aniversarea a 25 Ani de activitate ai Asociației Caritatea ne-a oferit un prilej de retrospectivă și în același timp de perspectivă cu privire la slujirea persoanelor cu dizabilități. Tema specială la sărbătoarea noastră a fost: nevoia de lucrători (slujitori), fiind inspirați de textul biblic din Matei 9:37-38, care a fost analizată și unanim apreciată. Participanții s-au întors echipați și hotărâți de a sluji lui Dumnezeu slujind persoanele cu nevoi speciale după Scripturi, folosindu-ne și de Cursul “Dincolo de suferință”, prezentat de dr. profesor pastor Costel Sofronie pe ințelesul tuturor slujitorilor. Împărtășirea experiențelor la ateliere pe grupe a fost ziditoare. Ne-am întors acolo unde locuim fiecare, hotărâți să aplicăm ce am învățat: să avem o gândire pozitivă, să vedem oamenii așa cum îi vede Hristos prin ochii lui Dumnezeu, să folosim orice ocazie pentru a spune despre dragostea lui Dumnezeu persoanelor cu nevoi speciale.

1.Vă recomandăm studierea cursului „Dincolo de suferință” care se poate descărca de pe site-ul Asociației Caritatea:
www.caritatea.org
2. Căutarea metodelor posibile de a sluji persoanelor cu nevoi speciale, potrivit lui Petru 4:10.
3. Să încercăm să schimbăm mentalitatea și prejudecățile oamenilor cu privire la persoanele cu dizabilități.
4. Stă la îndemâna noastră, a tuturor, să rugăm pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Său.