În cadrul Asociației Caritatea observăm după 25 ani de activitate că distanța socială și emoțională care ne separă pe noi de persoanele cu dizabilități, a existat întotdeauna, în diferite grade. Este normal ca fiecare persoană cu dizabilități să dorească să-și stabilească o identitate unică și eficientă, aceasta fiind posibilă numai în prezența lui Dumnezeu. În relațiile noastre cu semenii care au dizabilități observăm că ei au mare nevoie de legături relationale puternice pentru a fi capabili să-și găsească drumul pe care se poate ajunge în prezența divină a lui Isus Hristos Domnul și pentru a scăpa de curentul distructiv al singurătății.
Provocarea noastră constă în, a învăța cum să pătrundem în lumea complexă și adesea plină de confuzie a persoanelor cu dizabilități scumpii noștrii Mefiboseți de azi și cum să-i conducem la masa Împăratului, într-o relație la un nivel profund, emoțional, cu Isus Hristos pe care nici o influență străină să n-o poată distruge.
Căutând să facem legături strânse între persoanele cu dizabilități și Domnul Isus Hristos Împăratul
Împăraților și Domnul Domnilor am dorit să împărtășim opiniile noastre cu frații noștrii din Biserica Tabor și Biserica Speranța din Oradea.
Daniel Bodog un om deosebit împreună cu soția lui Viorica ne-au fost călăuză Duminică 27 Septembrie 2015. Daniel un cântăreț și predicator cu inima mare împarte Cuvântul lui Dumnezeu și persoanelor cu dizabilități din Oradea ajutându-I să înțeleaga jertfa Domnului Isus pentru Mântuirea sufletului și că El a pregătit un loc mult mai frumos decăt cel de aici și de acum. Un loc unde sa fim cu Isus și să ne bucurăm o veșnicie.
Acesta este darul lui Isus Hristos pentru cei care caută, uneori cu disperare, modalități eficiente de a scăpa de singurătate și durere. Când sentimentul acut de singurătate este rezolvat așa cum trebuie, mânia și teama nu mai au loc și se deschide ușa harului prin care intră oricine îl primește pe Isus Hristos în inimă după cum ne-a mărturist Bela Galinski.