Distanța socială și emoțională care ne separă pe noi de persoanele cu dizabilități, a existat întotdeauna, în diferite grade. Este normal ca fiecare persoană cu dizabilități să dorească să-și stabilească o identitate unică și eficiența, aceasta fiind posibilă numai în prezența lui Dumnezeu. În relațiile noastre cu semenii care au dizabilități observăm că ei au mare nevoie de legături relaționale puternice pentru a fi capabili să-și găsească drumul pe care se poate ajunge în prezența divină a lui Isus Hristos Domnul și pentru a scăpa de curentul distructiv al singurătății.
Provocarea noastră constă în a învăța cum să pătrundem în lumea complexă și adesea plină de confuzie a persoanelor cu dizabilități scumpii noștrii Mefiboseți de azi și cum să-i conducem la masa Împăratului, într-o relație la un nivel profund, emoțional, cu Isus Hristos pe care nicio influență să nu o poată distruge.
Pentru a se realiza această legătură s-a organizat un prânz evanghelic la Hotel Olimp pentru 100 persoane care au putut asculta melodiile creștine cu o armonie înălțătoare ale formației Evanghelic și un mesaj creștin transmis de Paul Durham și Peter Joseph Meduri cu titlul “Există mai mult în viață” din care am văzut că sunt daruri minunate ale Domnului Isus pentru noi jertfa Lui pentru Mântuirea sufletului și că El a pregătit un loc mult mai frumos decât cel de aici și de acum. Un loc unde să fim cu Isus și să ne bucurăm o vesnicie.
Acesta este darul lui Isus Hristos pentru cei care caută, uneori cu disperare, modalități eficiente de a scăpa de singurătate și durere. Când sentimentul acut de singurătate este rezolvat așa cum trebuie, mânia și teama nu mai au loc și se deschide ușa harului prin care intră oricine îl primește pe Isus Hristos în inimă.
Câteva impresii:
M-a impresionat faptul că oamenii sunt disponibili să asculte mesajul pe care Dumnezeu le are pentru noi și de asemenea devotamentul celora care au predicat. „Cristina”
Sunt impresionată de oamenii care nu sunt întorși la Domnul și totuși au venit la invitația organizatorilor și au ascultat mesajul care s-a rostit. Din mesajul Biblic din predică m-a marcat simplitatea și totodată modul direct în care s-a predicat, voia Lui Dumnezeu este ca fiecare om să se întoarcă la El ca toți să fim mântuiți prin jertfa Lui Isus și prin El avem iertarea păcatelor. „Oana”
M-a împresionat faptul că am vazut oameni devotați persoanelor cu dizabilități și mai ales unitate și dragoste în ceea ce au facut prin această lucrare.

„Ana Vălean”