Isus a fost sărac pentru a ne face pe noi bogați
El s-a născut dintr-o fecioară, ca noi să putem fi născuți din Dumnezeu
El a luat trupul nostru ca să ne poată da Duhul Său
El a stat într-o iesle, ca noi să putem sta în ceruri
El s-a coborât din ceruri, ca să ne aducă Cerul
Ca Cel îmbătrânit de zile să se nască
Ca Cel care stăpânește tunetele în cer să plângă într-un leagăn
Ca Cel care stăpânește stelele să fie alăptat
Ca o fecioară să dea naștere
Ca Cristos să se nască dintr-o femeie, o femeie pe care El însuși a făcut-o
Ca mlădița să poarte vita
Ca mama să fie mai tânără decât copilul pe care îl poartă
Și copilul din pântece mai mare decăt mama..
Ca natura umană să nu fie Dumnezeu, și totuși, una cu Dumnezeu…
Cristos luând trup este un mister pe care îl vom înțelege pe deplin… doar atunci când vom ajunge în cer.

(Thomas Watson – A Body of Divinity)

Membrii Asociației Caritatea vă urează Sărbători Fericite și La Mulți Ani!