Serviciul social Suport şi asistenţă pentru persoanele cu dizabilităţi, ajutor umanitar şi mediere socială se modifica in Centru de zi Caritatea pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, conform Hotararii Nr. 867/ 2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.

Program Centrul de zi Caritatea pentru persoane adulte cu dizabilități:

  • Luni: 16-17- gimnastică medicală
  • Marți: 10:30-13- terapie ocupațională
  • Miercuri: 10:30-13- activități culturale (vizionare filme informative)
  • Vineri: 15-18- educație bazată pe valori moral-creștine