Societatea românească în mare parte, a fost trezită la realitate atunci când Joni E. Tada a vizitat România. Ea a căutat persoanele cu dizabilități, arătându-și preocuparea pentru acest segment de populație, neglijat și marginalizat, chemând astfel creștinii la împlinirea Scripturilor, urmând prin aceasta exemplul Domnului Isus Hristos.

Evanghelistul Matei prezintă un episod emoționant în care mulțimile îl căutau pe Domnul Isus și îi aduceau persoane cu dizabilități: șchiopi, orbi, muți, ciungi și alții, iar El cu dragoste și milă îi tămăduia.

Vedem responsabilitatea mulțimilor de-a aduce la Isus pe cei suferinzi, fiind un model de urmat pentru bisericile de azi, dar și pentru cei ce-L caută pe Isus Hristos.

Semnalul de trezire care a răsunat la evanghelizările organizate în acea perioadă i-a trezit și constientizat pe mulți creștini, părinți, oameni de bine de a nu mai sta nepăsători față de frații noștri, copiii noștri, ci de a se implica în slujirea cu fapta și adevărul, prezentându-le pe Isus Hristos și șansa mântuirii.

 

După 35 de ani vedem o lucrare binecuvântată de Dumnezeu pentru mulți semeni de-ai noștri care au fost schimbați, din oameni triști și nemulțumiți în oameni cu fața radianta, plini de bucurie în nădejdea întâlnirii cu Domnul și Răscumpărătorul nostru.

Dorim să prezentăm din mărturiile celor prezenți la vizita lui Joni E. Tada, persoane cu dizabilități a căror vieți au fost schimbate dupa primirea unui carucior, cadou in Numele Domnului Isus Hristos.

Zeci și sute de voluntari de la Asociația Joni and Friends, Asociația Caritatea și alte asociații, din biserici din țară și alte țări, călăuziți de Duhul Domnului au slujit și continuă să slujească în această nobilă lucrare.

 

Hotărârile și declarațiile din partea celor cercetați și schimbați, dar și a slujitorilor care s-au dăruit lucrării, sunt mobilizatoare în oprirea nepăsării și a neglijenței celor la care le merge bine, ca nu cumva să ajungă și ei într-o stare care să îi ducă la dependență.