Modulul 1: O privire de ansamblu asupra slujirii persoanelor cu dizabilități

Lecţia 1. De ce să slujeşti persoanelor cu dizabilităţi?

Această lecţie descrie ceea ce o persoană sau o familie experimentează la primul impact cu dizabilitatea. De asemenea, abordează stereotipuri ofensatoare şi etichete atribuite dizabilităţilor. Unul din obiectivele lecţiei este să încurajeze cursanţii să abordeze persoanele cu dizabilităţi ca prieteni şi nu doar să le observe de la distanţă, tratându-le doar ca beneficiari ai actelor de caritate.

Lecţia 2. Ce defineşte o dizabilitate?

Această lecţie cuprinde definiţii simple ale unor dizabilităţi variate şi explică diferenţa dintre dizabilitate, insuficiență şi handicap. Unul dintre scopurile primare ale lecţiei este să sublinieze utilizarea unui limbaj adecvat dizabilităţii. Un alt obiectiv important este explicarea modului în care ciclurile vieţii şi membrii unei familii sunt afectaţi de dizabilităţi.

Lecţia 3. O perspectivă istorică asupra dizabilităţii

Această lecţie descrie perspectivele istorice ale societăţii asupra oamenilor cu dizabilităţi şi identifică rolurile sociale care au lucrat împotriva comunităţii persoanelor cu dizabilităţi. De asemenea, vom recunoaşte câţiva apărători care au încercat să aducă schimbări pozitive în această comunitate.

Lecţia 4. Întinderea globală a dizabilităţilor

Scopul acestei lecţii este de a-l ajuta pe cursant să înţeleagă percepţiile şi atitudinile culturale care au impact asupra comunităţii celor cu dizabilităţi. Aceasta va arăta şi importanţa declarațiilor internaţionale pentru sprijinul persoanelor cu dizabilităţi. Lecţia va sublinia, de asemenea, câteva progrese în medicină, educaţie, îngrijire şi servicii pentru persoanele cu deficienţe.

Modulul 2: Teologia Suferinței și a Dizabilității

Lecţia 5. Suveranitatea lui Dumnezeu şi libertatea omului: O perspectivă biblică

Folosind Scriptura ca bază a lecţiei, aceasta explică suveranitatea lui Dumnezeu peste toate lucrurile, inclusiv peste dizabilităţi. Vom sublinia câteva consideraţii cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu şi libertatea omului de-a lungul istoriei bisericii şi de asemenea vom aborda problema dificilă despre cum e Dumnezeu suveran, dar nu responsabil pentru păcat.

Lecţia 6. Problema răului şi a suferinţei în lumea noastră

Această lecţie care te provoacă la gândire abordează problema răului şi a suferinţei, oferind atât o perspectivă biblică, cât şi una seculară, reflectând asupra subiectului din punctul de vedere al suveranităţii lui Dumnezeu. Cursanţii vor analiza de asemenea scopul jertfei lui Cristos, precum şi al suferinţei Lui, dintr-o perspectivă biblică. În final, cursanţii vor ajunge să analizeze și să reflecte asupra câteva exemple de suferinţă, biblice şi moderne.

Lecţia 7. Speranţa: o viziune adecvată asupra vindecării

Această lecţie abordează scopul vindecării dintr-o perspectivă biblică şi tratează de ce unii oameni sunt vindecaţi, iar alţii nu. Cursanţii vor înţelege rolul rugăciunii cu privire la vindecare şi vor reflecta asupra rolului medicinii în viaţa creştină.

Lecţia 8. Evanghelia lui Luca: Un cadru pentru Teologia Suferinţei şi Dizabilităţii

Această lecţie se axează pe Evanghelia lui Luca şi importanţa sa în prezentarea lucrării lui Isus între săraci, proscrişi şi păcătoşi. Lecţia explică cum secţiunea centrală a cărţii (capitolele 9-18) este unică şi poate fi structurată în aşa fel încât să pună în evidenţă ceea ce a fost cel mai important pentru Isus pe când umbla sub umbra Crucii. Cursantul va ajunge să înţeleagă implicaţiile Evangheliei lui Luca în adâncirea învăţăturilor despre suferinţă şi dizabilitate din Noul Testament.

Modulul 3: Biserica și Slujirea persoanelor cu dizabilități

Lecţia 9. Provocări majore ale Bisericii pe calea spre maturitate

Bazată pe Scriptură, care tratează ecleziologia şi doctrinele Bisericii, această lecţie subliniază important cadrului teologic al Bisericii. Descrie imaginile utilizate de Scriptură pentru a defini natura bisericii şi explică cele şase funcţii ale bisericii. Această lecţie va ajuta cursantul să perceapă Biserica precum un trup care poate fi rănit, un trup în suferinţă, învăţând cum zdrobirea şi încercarea sunt căi înspre maturitate. Cursanţii îşi vor forma o idee despre cele şapte mişcări ale Slujirii persoanelor cu dizabilităţi.

Lecţia 10. Cum să începi Slujirea persoanelor cu dizabilităţi în biserică

Această lecţie se axează pe aspectele de bază ale începerii lucrării cu dizabilităţi într-o biserică, pornind de la desfiinţarea miturilor privind slujirea persoanelor cu deficienţe. Va arăta cum să implici păstori şi conducători ai bisericii în lucrarea cu dizabilităţi şi explică paşii în a deveni o biserică accesibilă persoanelor cu handicap. De asemenea, lecţia oferă câteva ilustraţii de slujire eficienta.

Lecţia 11. Slujirea copiilor şi adolescenţilor cu nevoi speciale

Există multe provocări cu privire la copiii şi tinerii cu nevoi speciale. Lecţia ajută cursanţii să înţeleagă câteva dintre aceste provocări, discutând nevoile spirituale ale acestei categorii, arătând moduri de adaptare a programelor şi a planurilor de studii pentru a corespunde nevoilor unice ale acestora şi prin oferirea de sfaturi practice copiilor sănătoşi despre cum să îi accepte şi să îi primească în biserici pe copiii şi tinerii cu nevoi speciale.

Lecţia 12. Slujirea adulţilor şi bătrânilor cu nevoi speciale

Această lecţie se axează pe adulţii cu nevoi speciale evidenţiind stagiile vieţii în formarea spirituală a adulţilor afectaţi de dizabilitate. Descrie metodeeficiente de învăţare și explică beneficiile prieteniilor cu adulţi cu nevoi speciale, în cadrul şi în afara bisericii.

Lecţia 13. Evanghelizarea familiilor afectate de dizabilităţi

Când ne gândim la Marea Trimitere, rareori luăm în calcul familiile afectate de dizabilităţi. Motivul este pentru că nu înţelegem relaţia dintre Declaraţia Marii Misiuni, Marea Trimitere şi Marele Mandat. Această lecţie oferă explicaţii cu privire la relaţia dintre acestea şi de asemenea, enumeră câteva motive pentru care oamenii cu dizabilităţi ar putea refuza Evanghelia. Descrie cum să prezinţi Evanghelia persoanelor cu dizabilităţi şi oferă câteva exemple practice pentru evanghelizare.

Lecţia 14. Crearea de reţele şi organizaţii pentru persoane cu dizabilităţi

Comunitatea persoanelor cu dizabilităţi se confruntă cu multe obstacole, pe parcurs ce își duc traiul într-o lume inospitalieră. Această lecţie va ajuta cursanţii să îşi facă o idee despre aceste obstacole şi va explica modul în care organizaţiile creştine şi seculare pot lucra împreună pentru uşurarea poverii lor. Oferă metode practice de identificare şi implicare cu agenţii private sau de stat, metode de a lucra pentru dreptatea socială şi etică şi, de asemenea metode de a înţelege iniţiativele Joni&Friends din întreaga lume.

Modulul 4. O introducere în bioetică

Lecţia 15. Ce este Etica Biomedicală?

Această lecţie oferă o definiţie de bază a eticii biomedicale şi explică de ce creştinilor ar trebui să le pese de această problemă importantă. Cursanţii vor examina câteva date istorice despre etica biomedicală şi importanţa sa în dezvoltarea recentă a unor teorii etice.

Lecţia 16. Probleme etice la limita dintre viață și moarte

Majoritatea dilemelor etice apar la începutul şi sfârşitul vieţii. Acesta ultimă lecţie tratează câteva dileme cu care ne putem confrunta în cele două „capete” ale vieţii, precum avortul, testarea prenatală, genetica, întreruperea tratamentelor, probleme de sfârşire a vieţii şi sinuciderea asistată medical.